• Dezelfde dag
  • Goed materieel
  • Binnen 30 minuten de koe in bad
  • Levering door heel Nederland
  • Veruit de meeste ervaring met liggende koeien! 

Historie Aqua Cow Rise System

Het Aqua Cow Rise System wat door ons wordt aangeboden is al ontwikkeld in het begin van de jaren '80 door Johan Lastein. Meneer Lastein heeft destijds zelf moeten revalideren middels aqua therapie na een blessure. Het idee rees toen om aqua therapie toe te passen bij melkkoeien. Meneer Lastein had destijds zelf een melkveebedrijf in Denemarken. 

Een periode van ontwikkelen, meten, proberen en onderzoeken is destijds een koebad, Aqua Box, ontwikkeld. Het probleem is vaak het warme water. Hiervoor zijn mobiele watertanken met pomp, thermostaat en warmte-element, Thermo Tanks, ontwikkeld. En om liggende koeien die destijds veelal in een grupstal worden gehouden te kunnen vervoeren werd de koebrancard ontwikkeld. De productie van watertanken en koebrancards is na enige jaren al gestaakt maar de productie van koebaden is doorgezet tot de dag van vandaag. 

Na wereldwijd onderzoek naar waar het potentieel voor het koebad het grootst was kwam meneer Lastein in de Verenigde Staten terecht. Van daaruit zijn destijds de via meneer Lastein gepatenteerde 'Aqua Boxes' verkocht over heel de wereld maar vooral in Noord-Amerika. 

Eind jaren '80 is de familie Holtrop uit het Friese Joure destijds onder de naam Hora, begonnen met de verkoop van koebaden in Nederland. 

Na verloop van jaren werden er op de agrarische bedrijven meer en meer shovels en voorladers gebruikt en werden veestallen voorzien van overrijdbare roosters. Ook kwam er de heupklem op de markt. Zo gingen veehouders koeien verplaatsen met een heupklem en koeien optillen met een heupklem om te kunnen laten staan. Inmiddels is men er meer en meer achter dat het gebruik van een heupklem zeer risicovol is en het verplaatsen van koeien met een heupklem uit den boze is. 

Door de fosfaatwetgeving en duurzaamheidseisen van melkfabrieken is het economisch interessanter om de gemiddelde leeftijd van de melkveestapel zo hoog mogelijk te houden. Ook zijn dierenwelzijn eisen steeds belangrijker. Hierdoor is de vraag naar therapeutisch koebad toegenomen. Middels het therapeutisch koebad en goede kennis over liggende koeien kunnen veel koeien gered worden en minimaal nog een lactatie mee. 

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op!

Timmerman Therapeutisch koebad
Frank Timmerman
Brandweg 3
8152 DS Lemelerveld

06 108 59 700
info@koebad.nl